Marknadsföring av nätcasinon

Den som har tittat på tv ens en liten stund det senaste året har sannolikt märkt en markant ökning av reklamfilmer för olika typer av nätcasinon. Det är inte inbillning – redan under 2014 fördubblades antalet tv-reklamfilmer för spel och casinon, en trend som bara fortsatte året därefter. Ökningen syns också tydligt om man jämför med mängden reklam i allmänhet – all typ av reklam sammanlagt ökade med 90 procent under 2014, och endast reklam för spel ökade med 75 procent.

Eftersom det är olagligt att göra reklam för casinospel i svensk tv har nätcasinona kringgått detta genom att bara visa sin reklam i kanaler som inte sänder från Sverige – något flera svenska kanaler gör.

En mycket vanlig marknadsföringsmetod inom dessa reklamfilmer för casinon är att man använder sig av en känd person, som genom att framträda i reklamfilmen ger sitt ”godkännande” och överför en del av sin goodwill på casinot. Det kan sägas vara en form av Influencer Marketing, det vill säga att personer med en bred följarbas (oftast på internet) lånar sitt namn och sina kanaler till att marknadsföra en produkt eller en tjänst. Detta är något som man kan få hjälp med från bland annat Megapixel, och det är sannolikt en form av marknadsföring som kommer att bli allt vanligare i framtiden.