Giveaways och lotterier på nätet

Ett populärt sätt för företag att marknadsföra sina produkter är att kontakta en bloggare eller Youtuber vars läsare eller tittare passar in på företagets målgrupp, och sponsra dem med produkter som de kan lotta bort i en så kallad giveaway. Det kan handla om allt från nya böcker från förlag till elektronikprodukter som en powerbank eller skönhetsprodukter och smink.

Ett problem med denna typ av marknadsföring, förutom att det inte alltid är tydligt att det är just marknadsföring (bloggaren eller Youtubern måste vara tydlig med att de har blivit sponsrade, vilket långt ifrån alltid är fallet), är att den inte alltid är laglig. I Sverige måste man ha tillstånd från Lotteriinspektionen för att få anordna ett lotteri, även om man inte säljer lotter till lotteriet. Eftersom en giveaway oftast är helt slumpmässig, eller har ett prestationsmoment som inte uppväger slumpmomentet (det handlar oftast om att deltagarna helt enkelt ska gilla inlägget eller videon, eller skriva en kommentar), klassas det som ett lotteri, och faller därför under Lotteriinspektionens tillsyn och regler.

Vill man anordna en giveaway får man därför se till att man inkluderar ett prestationsmoment som är avgörande för vem som vinner. Det kan till exempel vara att deltagarna måste svara rätt på ett antal frågor, eller att de måste motivera varför just de ska få vinsten.